Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kardiyak Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografide (MDBT) Radyasyon Dozu

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye,

2.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Trd Sem 2013; 1: 16-25
DOI: 10.5152/trs.2013.003
Okunma: 138 İndirilme: 14 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) yüksek radyasyon dozu potansiyel riskini taşımaktadır. Doz düşürme tekniklerine uyulmadan yapılan tetkikler, radyasyon zararının sonuçta beklenen faydadan daha fazla olmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada koroner MDBT anjiyografide radyasyon dozunun azaltılması için kullanılan farklı teknikler, literatürdeki yayınlar ve üretici firma katalog bilgileri kullanılarak özetlenmeye çalışılmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210
3