Derleme

Abdominal İncelemelerde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri

10.5152/trs.2020.834

  • Kaan Esen
  • F. Demir Apaydın

Trd Sem 2020;8(1):21-37

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi teknolojisinin gelişmesi ile birlikte abdomende farklı organlar ve patolojilere yönelik olarak farklı çekim protokolleri kullanılmaktadır. Tetkik öncesinde yeterli klinik bilgiye sahip olunması, özel çekim protokollerinin bilinmesi ve uygun şekilde uygulanması ve farklı düzlemlerde oluşturulan görüntülerden yararlanılmasıyla doğru tanıya ulaşılabilir. Özellikle çok fazlı incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu da unutulmadan tetkikler gerçekleştirilmelidir.