Derleme

Akım Yönlendirici (Flow-Diverter) Stentler ile Anevrizma Tedavisi

10.5152/trs.2022.220249

  • Bora Korkmazer
  • Naci Koçer

Trd Sem 2022;10(1):91-105

Günümüzde geniş boyunlu ve kompleks anevrizmaların tedavisinde sıklıkla akım yönlendirici stentler tercih edilmektedir. Bu bölümde akım yönlendirici stent tedavisinin endikasyonları, preoperatif ve postoperatif medikasyon, sık kullanılan akım yönlendirici stentler, teknik zorluklar, komplikasyonlar, tedavi sonrası takip ve akım yönlendirici stent tedavisinin geleceği tartışılacaktır.