Derleme

Bilgisayarlı Tomografide Radyasyon Doz Kontrolü ve Düşük Doz Çekim Teknikleri

10.5152/trs.2020.838

  • C. Çınar Başekim
  • Atilla Arslanoğlu

Trd Sem 2020;8(1):129-147

Bilgisayarlı Tomografi (BT) incelemelerine bağlı radyasyon dozları, günümüzde maruz kalınan tıbbi radyasyon içerisinde önemli bir yer tutar. BT teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda tetkik sayıları giderek artmakta, bu da beraberinde radyasyon maruziyetinin artmasına neden olabilmektedir. Buna karşın BT incelemeler bazı durumlarda vazgeçilmez bir tanı yöntemidir. Ayrıca bazı girişimsel işlemlerde de çok önemli bir rehber yöntemdir. Hasta seçimi ve doz ayarlaması konusunda bazı basit kurallara dikkat etmek dozun belirgin şekilde azalmasını sağlayabilir. Önemli olan, en fazla görüntüleme bilgisini sağlayacak incelemeyi en az dozda gerçekleştirebilmektir.