Derleme

BT İncelemelerde Görüntü Kalitesi ve Artefaktlar

10.5152/trs.2020.842

  • Gökçe Kaan Ataç
  • Tolga İnal

Trd Sem 2020;8(1):110-128

BT’de görüntü oluşumu, uygulanan tarama parametreleri, taranan hasta ve bilgisayarda işleme sürecinden etkilenir. Görüntü oluşumunda değiştirilebilen bu etkenler sadece görüntünün kalitesini değil doğrudan hastanın aldığı radyasyonu dolayısıyla hastanın biyolojik risklerini de etkiler. Bu nedenle görüntü kalitesi ve hasta radyasyon dozu beraber değerlendirilmelidir. Görüntünün kalitesi objektif ve sübjektif olarak değerlendirilebilse de tanıya yardım edecek özellikte olması esas kriterdir.