Derleme

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

10.5152/trs.2014.008

  • Ayşin Pourbagher

Trd Sem 2014;2(1):90-102

El ve el bileğinde oluşan hastalıklar günlük yaşam aktivitelerimizi önemli ölçüde etkiler. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) el bileği ve el hastalıklarını değerlendirmede en önemli tanı yöntemidir. Bu bölümde el ve el bileğinin sık görülen patolojileri olan avasküler nekroz, kırık, kemik ve yumuşak doku tümörleri, enfeksiyon, tenosinovit, triangüler fibrokartilaj (TFK) patolojileri, sinir sıkışma sendromları ve ulnar impaksiyon sendromu kısaca anlatılacak ve MRG özellikleri üzerinde durulacaktır.