Derleme

Çift Enerji BT Uygulamaları

10.5152/trs.2020.833

  • İlkay Çamlıdağ
  • Murat Danacı

Trd Sem 2020;8(1):96-109

Çift enerji bilgisayarlı tomografi (ÇEBT) ile iki ayrı enerji düzeyinde inceleme ile materyallerin fotoelektrik absorbsiyon farklılıklarına bağlı olarak yoğunluğu hakkında bilgi elde edilebilir. Bu sayede iyot, kalsiyum gibi farklı materyaller karakterize ve kantifiye edilebilir. Bu derlemede ÇEBT fiziği, farklı ÇEBT teknolojileri ve ÇEBT’nin klinik uygulamaları konusunda genel bilgi verilmesi amaçlanmıştır.