Derleme

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Baryumlu İncelemeler (Pasaj Grafisi, Enteroklizis, Kolon Grafisi)

10.5152/trs.2022.223181

  • Sinan Karatoprak
  • Ramazan Kutlu

Trd Sem 2022;10(3):265-274

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının (İBH) tanısında ilk tercih edilen yöntem endoskopik tetkiklerdir. Ancak baryumlu incelemeler İBH tanısında, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı ayrımında, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde, hastalığa bağlı komplikasyonların tanısında ve tedavisinde günümüzde hala kullanılmaktadır. Özellikle erken dönem mukozal değişikliklerin değerlendirilmesinde ince bağırsak pasaj grafisi ve enteroklizis önemli bir role sahiptir.