Derleme

Jinekoloji Dışı Pelvik Kitlelerde Görüntüleme

10.5152/trs.2015.222

  • Ali Devrim Karaosmanoğlu
  • Mustafa Nasuh Özmen

Trd Sem 2015;3(1):83-91

Jinekolojik tümörler sıklıkla görülen pelvik neoplazi sebebi iken jinekoloji dışı başka patolojiler de pelviste nadir olmayarak izlenebilirler. Bu derlemede nispeten daha az sıklıkla izlenen pelvik neoplastik ve non-neoplastik kitleler ve bu patolojilerin görüntüleme bulguları sunulmuştur.