Derleme

Jinekolojik Aciller

10.5152/trs.2015.204

  • Mehmet Ruhi Onur
  • Deniz Akata

Trd Sem 2015;3(1):47-58

Kadınlarda akut pelvik ağrıya yol açan nedenler arasında pelvik inflamatuar hastalık (PİH), adneks torsiyonu, ektopik gebelik, over kistleri, over kist rüptürü, dejenerasyon gösteren ya da torsiyone olan adneksal kitleler gibi jinekolojik nedenler ve jinekolojik olmayan nedenler sayılabilir. Jinekolojik acillerin değerlendirilmesinde hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları ve özellikle beta human koryonik gonadotropin (β-HCG) değeri olmak üzere laboratuar bulgularının ve görüntüleme bulgularının bilinmesi doğru tanı koymada büyük önem taşır.