Derleme

Kalp Kapaklarının Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi

10.5152/trs.2013.011

  • Gonca Eldem
  • Tuncay Hazırolan

Trd Sem 2013;1(1):107-120

Kalp kapaklarının değerlendirilmesinde ekokardiyografi birincil tercih edilen modalite olsa da koroner arter patolojilerinin değerlendirilmesi için kullanılan EKG tetiklemeli koroner BT Anjiyografi yöntemi ile kesit içerisine giren kalp kapakları değerlendirilebilmektedir. Uygun EKG ve kontrast protokolleri kullanılarak tek seferde tüm kardiyak yapılar BT Anjiyografi ile değerlendirilebilmekte olup kapakçıkların sayısı, kalınlıkları, açılıp-kapanma fonksiyonları ve kalsifikasyonların varlığı direk gözlenebilmekte ve kapak stenozu ya da yetmezliğe neden olan patolojiler ve şiddetleri tanınabilmektedir.