Derleme

Kanamamış İntrakranial Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi

10.5152/trs.2018.578

  • Ercüment Çiftçi
  • Özgür Çakır

Trd Sem 2018;6(1):27-44

İntrakranial anevrizmaların görülme sıklığı son yıllarda nöroradyolojik görüntülemenin daha fazla kullanılması ile artmıştır. Kanamamış intrakranial anevrizmalar semptomatik ya da asemptomatik olabilir. Anevrizmalar belirli kriterlerlere göre tedavi gerektirmektedir. Endovasküler tedavi olarak standart koil embolizasyonu ilk seçenek olarak düşünülmelidir. Standart koil embolizasyonuna uygun olmayan geniş boyunlu anevrizmalarda balon ve stent modelleme ile koil embolizasyon ya da akım yönlendirici stentler kullanılabilir.