Derleme

Karaciğer Elastografisi

10.5152/trs.2019.714

  • Süha Süreyya Özbek

Trd Sem 2019;7(1):13-24

Kronik karaciğer parankim hastalıklarında fibrozis değerlendirme ve derecelemesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla kullanılan karaciğer biyopsisi ideal bir referans yöntemi değildir. Alternatif yöntemler arasında son yıllarda sonoelastografik teknikler öne çıkmış, en az karaciğer biyopsisi kadar doğru ve güvenilir oldukları kanıtlanmıştır. Farklı firma ve teknikler arasında veri ve birim standardizasyonunda yaşanacak gelişmeler ile bu teknikler karaciğer parankim hastalıklarının modern tıbbi yönetiminde çok daha önemli rol alacaklardır.