Derleme

Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT)’de Buluşlar: Kesit Mücadelesi, Dual Enerji, Miyokardiyal Perfüzyon Spesifik Kontrast Maddeler

10.5152/trs.2013.016

  • Mecit Kantarcı
  • Aylin Okur

Trd Sem 2013;1(1):165-174

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT), kalp ve koroner vasküler yapıların değerlendirilmesinde yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip noninvazif görüntüleme yöntemidir ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak klinik uygulamalardaki önemi gittikçe artmaktadır. Bilgisayarlı tomografi teknolojisindeki son gelişmeler ve bunların kardiyak klinik uygulamalara yansıması bu çalışmanın konusudur.