Derleme

Kardiyak Morfoloji ve Fonksiyonların Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi

10.5152/trs.2013.010

  • Uğur Bozlar
  • Sebahattin Sarı

Trd Sem 2013;1(1):93-106

Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi günlük pratikte daha çok koroner BT anjiyografi amacıyla kullanılmakla birlikte, kardiyak morfoloji ve fonksiyonun değerlendirilmesinde de etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu derlemede kardiyak BT incelemede kullanılan görüntüleme planları; kardiyak BT incelemedeki normal kalp anatomisi ve morfolojik özellikleri ile sağ ve sol ventrikül fonksiyonlarının kardiyak BT inceleme ile değerlendirilmesi konularına yer verilmektedir.