Derleme

Koroner Arter Hastalığı

10.5152/trs.2013.007

  • Mustafa Koplay
  • Cengiz Erol

Trd Sem 2013;1(1):57-69

Koroner arter hastalığı (KAH) Dünyada morbidite ve mortalitenin en önde gelen sebeplerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, koroner arter hastalığının oluş mekanizması, erken tanı ve tedavisi önemlidir. Bu yazıda, koroner arter hastalığının patofizyolojisi, tanıda kullanılan görüntüleme yöntemleri, çok kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) koroner anjiyografi ile koroner arterlerin değerlendirilmesi ve en son teknolojik ilerlemeler literatür bilgileri ışığında değerlendirildi.