Derleme

Koroner Arter Stentlerinin Değerlendirilmesi

10.5152/trs.2013.008

  • Dilek Öncel
  • Güray Öncel

Trd Sem 2013;1(1):70-82

Giderek artan sayıdaki koroner stent uygulamaları, stent açıklığını değerlendirmede invazif olmayan metotların geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) diğer metotlara göre ciddi üstünlükleri olan bir yöntem olup, invazif anjiyografiye alternatif olma yolundadır. Görüntüyü etkileyen metalik artefaktlara rağmen, BT teknolojisindeki son gelişmeler stent lümen görüntülenmesini, neointimal hiperplazi, restenoz ve oklüzyon değerlendirmesini mümkün kılmaktadır. Uygun çekim ve görüntü işleme parametreleri kullanmak stent değerlendirmenin temel kurallarıdır.