Derleme

Meme Manyetik Rezonans Görüntülemede Yeni Teknolojiler: Difüzyon Görüntüleme ve Spektroskopi

10.5152/trs.2014.011

  • Sibel Kul

Trd Sem 2014;2(2):129-139

Dinamik kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tümör karakterizasyonunu morfolojik ve dinamik kontrastlanma paternlerine göre yapan, meme kanserini saptamada yüksek duyarlılığa sahip bir görüntüleme yöntemidir. Ancak özgüllüğü istenilen düzeylerde değildir. Difüzyon MR ve MR spektroskopi gibi ileri MR görüntüleme yöntemlerinin ilavesi ile meme MRG’nin tanısal etkinliğini arttırmak mümkün olabilmektedir. Difüzyon MR ve MR spektroskopinin meme tümörlerinin karakterizasyonundaki etkinliğini gösteren birçok çalışma mevcuttur.