Derleme

Normal Koroner Anatomi ve Varyasyonlar

10.5152/trs.2013.006

  • Ersin Öztürk
  • Ali Kemal Sivrioğlu

Trd Sem 2013;1(1):36-56

Koroner arter hastalığı (KAH), kardiyovasküler ölümlerin en sık nedenidir. Koroner arter anatomisinin bilinmesi, koroner arter hastalıklarını değerlendirmede önemli bir yere sahiptir. Koroner anomalilerin prevalansı ise %1-2 olup yaygın değildir. Koroner arter anomalilerin erken saptanması ve değerlendirilmesi, miyokardiyal iskemi ve ani ölüm ile birlikte olabilmesi nedeniyle önemlidir. Bu makalenin amacı, koroner Bilgisayarlı Tomografi (BT) anjiyografiyi kullanarak normal koroner anatomi ile koroner arter varyasyon ve anomalilerini sunmaktır.