Derleme

Nöroendovasküler Girişimsel Tedavilerde Anti-trombotik İlaç Kullanımı

10.5152/trs.2018.574

  • İsmail Oran
  • Celal Çınar

Trd Sem 2018;6(1):11-26

Nöroendovasküler girişimsel tedaviler, ileri teknoloji ürünü embolizan ajan, intravasküler implant, kateter ve kateter benzeri malzemelerin supraaortik arterlerin (nadiren venlerin) içine kalıcı ya da geçici olarak yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen hassas işlemlerdir. Korunması hedeflenen organın beyin olması nedeniyle, perioperatif dönemde anti-trombotik ilaç kullanımı, bu işlemlerin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu tür tedavilerde kullanılabilecek anti-agregan, anti-koagülan ve fibrinolitik ilaçların farmakolojik ve kullanım özellikleri özetlenecektir.