Derleme

Nörovasküler Patolojilerde Teşhis ve İşlem Öncesi Görüntüleme

10.5152/trs.2018.584

  • Recep Sade
  • Akın Levent

Trd Sem 2018;6(1):109-120

Nörovasküler patolojiler basit olarak anevrizma, damar darlıkları, damar diseksiyonları, arteriovenöz malformasyonlar (AVM), arteriovenöz fistüller, inme, gelişimsel venöz anomaliler ve vaskülitler olarak sınıflandırılabilirler. Klinik, patolojinin türüne ve oluşturduğu komplikasyona bağlı olarak değişmektedir. Çoğu zaman asemptomatik olabileceği gibi baş ağrısı, nöbet, hemipleji gibi bulgularla da karşımıza çıkabilir. Görüntülemede patolojinin türüne göre modalite seçimi yapılır ve çoğu zaman birden çok görüntüleme yöntemi gerekir. Görüntüleme yöntemleri teşhis için gerekli olduğu kadar patolojinin ilerlemesini göstermede ve tedavi öncesi değerlendirmede de vazgeçilmezdir. Görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler ile karotis plak analizleri, küçük anevrizma ve darlıkların tespiti, AVM’lerin akım hızları ve debilerinin ölçümü yapılabilmektedir. Görüntüleme yöntemlerindeki tüm bu gelişmelere rağmen nörovasküler patolojilerin teşhisi ve işlem öncesi görüntülenmesinde hala dijital substraksiyon anjiografi altın standart olan yerini korumaktadır.