Derleme

Intrakraniyal Dissekan ve Travmatik Anevrizmalarda Tedavi

10.5152/trs.2022.220754

  • Celal Çınar
  • İsmail Oran

Trd Sem 2022;10(1):115-127

İntrakranial travmatik ve disekan anevrizmalar farklı mekanizmalar ile meydana gelen diğer vasküler patolojilere oranla daha nadir görülen ve tedavileri daha zor patolojilerdir. Travmatik anevrizmalar ve disekan anevrizmaların akut dönemde tanı konması bazen zor olup, takip eden radyolojik görüntülemelerle ortaya konmaktadır. Bu kompleks patolojilerin tedavileri cerrahi yada endovasküler olarak yapılmakla birlikte, özellikle artan yeni teknolojik gelişmeler eşliğinde endovasküler olarak tedavi seçenekleri her geçen gün daha fazla artmakta ve daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Endovasküler tedavi tekniklerinde rekonstrüktif ve dekonstrüktif tedavi seçenekleri olgu bazında tercih edilmektedir. Travmatik anevrizmalarda günümüzde halen daha endovasküler olarak parent arter embolizasyonu ilk planda olmakla birlikte, dissekan anevrizmalarda ise giderek artan sıklıkta rekonstrüktif tedavi yöntemleri tercih edilmektedir.