Derleme

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler

10.5152/trs.2014.001

  • Remide Arkun
  • F. Bilge Ergen

Trd Sem 2014;2(1):1-15

Yetişkinlerde omuz ağrısı ve disfonksiyonuna yol açan pek çok klinik durum mevcuttur. Omuz ekleminin kompleks anatomik yapısı ve fonksiyonel olarak vücudun en anstabil olma özelliği bu eklemede patolojik değişiklikleri yorumlamada normal anatomi bilgisi ve MR inceleme tekniğini önemli hale getirmektedir. Normal anatomi ve varyasyonların iyi bilinmesi kadar ekleme ait MR inceleme tekniğinin de doğru uygulanması gereklidir. Bu bölümde omuza ait anatomik yapıların MR özellikleri ve varyasyonlar, standart MR inceleme tekniği, MR-artrografik teknik özellikler tanımlanmıştır.