Derleme

Pankreas Sonografisi

10.5152/trs.2019.747

  • Gülgün Kavukçu
  • İlhan Hekimsoy

Trd Sem 2019;7(2):94-104

Pankreas uygun teknik kullanıldığında çoğu olguda ultrasonografi (US) ile değerlendirilebilir. Akut pankreatit kuşkusunda diğer akut karın nedenlerinin dışlanması, safra taşları ve safra yolu obstrüksiyonu ve peripankreatik koleksiyonların araştırılması için US kullanılabilir. Psödokist, apse gibi komplikasyonlar US ile takip edilebilir ve US rehberliğinde perkütan tedavi edilebilir. Duktal adenokanserlerin %60-70’i pankreas baş kesiminden köken alır ve US ile görüntülenmeleri kolaydır. Renkli Doppler ultrasonografi tanı ve evrelemede önemli katkılar sağlar.