Derleme

Pediatrik Konjenital Vasküler Malformasyonlarda Endovasküler Tedavi

10.5152/trs.2018.586

  • Celal Çınar
  • İsmail Oran

Trd Sem 2018;6(1):86-97

Pediatrik vasküler malformasyonlar oldukça nadir görülmekle birlikte, malformasyonun debisiyle ilişkili olarak klinik bulgularının ortaya çıkması değişkenlik göstermektedir. Yüksek debili malformasyonlar erken yenidoğan döneminde genellikle ciddi kardiyak yetmezlikle, düşük debili olanlar ise geç dönemde kanama ve epilepsi gibi nörolojik semptomlarla klinik bulgu vermektedir. Pediatrik vasküler malformasyonların tedavisinde endovasküler yöntemler gelişen teknolojinin de sayesinde giderek artan oranlarda yüksek etkinlik ve güvenlikte kullanılmaktadır.