Derleme

Pelvik Taban Görüntülemede Dinamik MRG

10.5152/trs.2015.163

  • Halil Özer
  • Ali Yusuf Öner

Trd Sem 2015;3(1):12-24

Pelvik tabanın fonksiyonel bozuklukları özellikle postmenopozal dönemde ve multipar kadınlarda önemli ve sık rastlanılan bir sağlık sorunudur. Hastaların klinik değerlendirilmesi zor olup cerrahi planlamada faydalı değildir. Dinamik manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pelvik taban disfonksiyonunun tanısı ve cerrahi/medikal tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesinde vazgeçilmezdir. Bu makalede pelvik taban anatomisi, fonksiyonel bozukluklarının fizyopatolojisi, tipik görüntüleme bulguları, dinamik MRG incelemenin mevcut rolü anlatılmaktadır.