Derleme

Pelvik Travmada Görüntüleme

10.5152/trs.2015.177

  • Oğuz Dicle

Trd Sem 2015;3(1):25-35

Genitoüriner ve gastrointestinal sistemin önemli organlarını, ana damar ve sinir yapılarını içeren pelvik bölge travmaları sık gözlenen bir sağlık sorunudur. Sağlam kemiklerden oluşan doğal bir korunmaya sahip olmasına karşın pelvik kemiklerde oluşacak kırıklar organlara kolayca hasar verebilmektedir. İyatrojenik nedenlerin de sık gözlendiği pelvis yaralanmalarında hızlı ve etkin bir görüntüleme, tedavi sonuçlarını doğrudan etkiler. Bu yazıda pelvik organ yaralanmalarında görüntülemenin yeri ele alınmaktadır.