Derleme

Pial AVM’lerde Endovasküler Tedavi

10.5152/trs.2018.589

  • Ruslan Asadov
  • Feyyaz Baltacıoğlu

Trd Sem 2018;6(1):59-73

Beyindeki arteriyovenöz malformasyonlar (AVM) konjenital olarak oluşan, serebrovasküler, intraserebral veya pial AVM olarak da bilinmektedir. Bu anomaliler ölüm ve morbidite nedeni olmakla birlikte uzun bir süre klinik olarak sessiz kalabilirler. Anatomik yapısı bakımından besleyici arter, drenaj veni ve bu yapılar asında olan displastik kılcal damarların oluşturduğu vasküler ağdan (nidus) oluşan kompleks ve karışık şekilli lezyonlardır. Kompleks olmaları nedeniyle tedavileri zordur ve multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. Günümüzde endovasküler tedavi yöntemleri gelişmiş olup, başarı oranı yüksektir. AVM tedavisinde başarılı olmak için doğru değerlendirme ve uygun tedavi yöntemi seçimi önemlidir.