Derleme

Primer Kardiyomiyopatiler

10.5152/trs.2018.589.620

  • Mehmet ERŞEN
  • Uğur BOZLAR

Trd Sem 2018;6(2):170-189

Primer kardiyomiyopatiler (KMP); miyokartta başka bir hastalığa bağlı olmadan gelişen, yapısal ve fonksiyonel bozukluğa neden olan hastalıklar olarak bilinmektedir. Kardiyak MR görüntüleme, morfolojik ve fonksiyonel bilgiler vermesinin yanı sıra miyokard dokusundaki patolojik değişiklikleri yüksek uzaysal çözünürlükle gösterebilme özellikleri nedeniyle KMP’lerin tanısı ve takibinde önemli rol oynamaktadır. Bu makalede daha sık görülen primer KMP’ler ağırlıklı olarak MR bulgularından bahsedilerek literatür bilgileri eşliğinde anlatılmıştır.