Derleme

Romatolojik Hastalıklarda Üst Ekstremite Tutulumu

10.5152/trs.2014.009

  • Şebnem Örgüç

Trd Sem 2014;2(1):103-117

Periferik artritlerin doğru tanısı yaş, cinsiyet, fizik bakı bulguları, eşlik eden klinik ve laboratuvar bulgular yanı sıra, çeşitli görüntüleme özelliklerini de kapsayan çok sayıda veri değerlendirilerek gerçekleştirilir. Direk grafi, tanı ve eklem hasarının takibinde kullanılan temel inceleme yöntemi olmakla birlikte, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) özellikle romatolojik hastalığın erken dönem bulgularının değerlendirilmesinde, komplikasyonların saptanmasında ve tedavi takibinde vazgeçilmez bir araçtır.