Derleme

Rotator Kılıf: Patolojik Değişiklikler

10.5152/trs.2014.003

  • Remide Arkun

Trd Sem 2014;2(1):30-43

Omuz ağrısı kas-iskelet sistemine ait klinik yakınmalar arasında üçüncü sıklıktadır ve yetişkinlerin %7-26’sında görülür. Rotator kılıf lezyonları omuz ağrısının en sık nedenidir. Rotator kılıf lezyonları geniş bir spektrumda tendonda inflamasyondan tam kat kalınlık yırtığına kadar değişir. Etiyolojide rotator kılıfın komşuluğundaki yapılar veya instabiliten kaynaklanan ekstrensek ve tendonun dejenerasyonuna bağlı oluşan intrensek nedenler mevcuttur ve çoğunlukla rotator kılıf lezyonunda bu etiyolojik faktörlerden birkaç tanesi bir aradadır.