Derleme

Serebral Vazospazmda Tibbi ve Endovasküler Tedavi

10.5152/trs.2022.220958

  • Çağatay Andıç
  • Feyyaz Baltacıoğlu

Trd Sem 2022;10(1):128-145

Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası mortalite ve morbidetinin en önemli sebeplerinden biri vazospazm ve gecikmiş serebral iskemidir. Vazospazm tedavisinin temel amacı serebral kan akımı ve beyin oksijen dağılımını arttırarak iskemik nöronal hasarın azaltılmasıdır. Sürecin patofizyolojisi anlaşıldıkça, tedavide konvansiyonel medikal ve endovasküler yöntemlerin yanı sıra, probleme yönelik yeni tedavi stratejileri gelişme göstermektedir.