Derleme

SLAP Lezyonları, Biseps Tendon Patolojileri

10.5152/trs.2014.005

  • F. Bilge Ergen

Trd Sem 2014;2(1):53-63

Süperior Labrum Anterior Posturior (SLAP) lezyonları tekrarlayan baş üstü kol hareketlerinin yapıldığı spor aktiviteleri veya açık kol üzerine düşme sonucu, biseps tendonu çevresinde görülen ve sık karşılan bir grup labral patolojidir. Rotator interval ve biseps tendonu uzun başı glenohumeral eklem stabilitesinde önemli rol oynayan oluşumlardır. Bu bölümde, SLAP tipleri, biseps pulley anatomisi ve lezyonları; biseps tendon patolojileri ve bunlara ait konvansiyonel MRG ve MR artrografi bulguları özetlenmiştir.