Derleme

Sonoelastografinin Temel İlkeleri

10.5152/trs.2019.749

  • Canan Altay
  • Mustafa Seçil

Trd Sem 2019;7(1):1-12

Sonoelastografinin farklı yöntemlerinde dokunun sertliğinin temel olarak bağımlı olduğu değişken shear modülüstür ve elastografide doku kontrastından sorumludur. Bu yazıda elastografinin temel fizik ilkeleri ve günümüzde ticari olarak sunulan teknik özellikler, en sık karşılaşılan artefaktlar, günlük uygulamalarda kullanılan yöntemlerin teknik avantaj ve dezavantajları EFSUMB’un (“European Federation for Ultrasound in Medicine and Biology”) yayınlamış olduğu önceki kılavuzlara bağlı kalınarak özetlenmiştir.