Derleme

Üst Ekstremite Tümörleri

10.5152/trs.2014.010

  • Hatice Tuba Sanal

Trd Sem 2014;2(1):118-128

Üst ekstremitenin kemik ve yumuşak dokusunu ilgilendiren tümör ve tümör benzeri lezyonları gerek rastlantısal olarak gerekse hastanın bu şikayeti nedeniyle yapılan manyetik rezonans (MR) incelemelerinde görülebilir. Bazı lezyonlar üst ekstremitede sık olup özgün MR sinyal özellikleri ile tanı kolaydır. MR yüksek kontrast çözünürlüğü ile lezyonların uzanımını göstermede ve karakterizasyonunu yapmada önemli bilgi verir. Bazı lezyonlar ortak MR bulguları sergileyebilmekle birlikte klinik ve diğer görüntüleme yöntemlerinden yararlanarak ayırıcı tanı daraltılabilir.