Derleme

Uterin Myomlarda Radyolojik Görüntüleme

10.5152/trs.2015.246

  • Bumin Değirmenci
  • Mustafa Kara

Trd Sem 2015;3(1):92-107

Myomlar; fibroid, fibromyoma veya leyomyom olarak da adlandırılırlar. Reproduktif çağda %20 -30 oranında izlenir ve bu dönemde en sık izlenen jinekolojik neoplazidir. Histerektomilerin yaklaşık %30’u myom nedeniyle yapılmaktadır. Myomlar en sık görülen uterus neoplazileridir. Düz kas ve değişik derecelerde fibro-konnektif dokudan oluşurlar. Dejenerasyonlar nedeniyle myom görüntülemesinde problemli olgularla karşılaşılabilir.