Derleme

Uterovajinal Anomaliler

10.5152/trs.2015.184

  • Ayşe Erden

Trd Sem 2015;3(1):36-46

Dişi üreme sisteminin kaynaklandığı Müllerian kanalların anomalileri, primer amenore ve infertilite gibi reprodüktif sorunlara neden olmakta; gebelik sürecini olumsuz etkilemektedir. Müllerian kanalların embriyolojik gelişimlerindeki 3 kritik evrede ortaya çıkan kusurlar, 7 ana grup altında toplanan uterovajinal yapısal bozukluklara yol açmaktadır. Görüntüleme yöntemlerinden özellikle histerosalpingografi ve manyetik rezonans görüntüleme, uterovajinal anomalilerin tanısı, sınıflandırılması ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde önemli role sahiptir.