Cilt 9, Sayı 2

Ağustos 2021
(1) Konuk Editörden, (8) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Konuk Editörden

İnmede Radyoloji
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2021; 9: 0-0

Derleme

İskemik İnmede Etiyoloji, Patofizyoloji ve Klinik Değerlendirme
 • Tuğba Özel
Trd Sem 2021; 9: 189-203 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-20-25
İskemik İnme Etiyolojisi Belirlemede US ve Doppler US
 • Mustafa Seçil
Trd Sem 2021; 9: 204-217 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-17-22
İskemik İnmede BT ve BT Anjiyografi
 • Yeliz Pekçevik
 • Gülgün Yılmaz Ovalı
Trd Sem 2021; 9: 218-226 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-22-28
Manyetik Rezonans Görüntüleme ve MR Anjiyografi Teknikleri
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2021; 9: 227-241 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-23-30
İskemik İnmede BT ve MR Perfüzyon Teknikleri
 • Ekim Gümeler
 • Şafak Parlak
Trd Sem 2021; 9: 242-257 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-21-26
Akut İskemik İnmenin Medikal Tedavisi
 • Ali Ünal
 • Tuğba Özel
Trd Sem 2021; 9: 258-270 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-19-24
Akut İskemik İnmede Girişimsel Tedavi Yöntemleri
 • Tevfik Güzelbey
 • Özgür Kılıçkesmez
Trd Sem 2021; 9: 271-298 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-18-23
İskemik İnmeden Korunmaya Yönelik Girişimsel Yöntemler
 • Sebahat Nacar Doğan
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2021; 9: 299-314 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-16-21

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler