Cilt 8, Sayı 2

Ağustos 2020
(1) Konuk Editörden, (14) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Konuk Editörden

Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği
 • Hasan Yiğit
Trd Sem 2020; 8: 0-0

Derleme

Atomdan MR Sinyaline Temel Fizik Prensipler, Görüntü Oluşumu ve Görüntü Ağırlığı
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2020; 8: 155-168 DOI: 10.5152/trs.2020.894
Manyetik Rezonans Görüntülemede Temel Sekanslar
 • Pınar Nercis Koşar
Trd Sem 2020; 8: 169-184 DOI: 10.5152/trs.2020.866
MRG’de Kontrast Artırma Yöntemleri ve MR Kontrast Maddeler
 • Ebru Düşünceli Atman
Trd Sem 2020; 8: 185-199 DOI: 10.5152/trs.2020.909
Görüntü Optimizasyonu ve Hızlı Görüntüleme Teknikleri
 • Murat Uçar
 • Mahinur Cerit
Trd Sem 2020; 8: 200-213 DOI: 10.5152/trs.2020.868
MRG’de Akım Etkileri, Akıma Dayalı Görüntüleme ve MR Anjiyografi
 • Hasan Yiğit
Trd Sem 2020; 8: 214-229 DOI: 10.5152/trs.2020.869
Manyetik Duyarlılığa Dayalı Görüntüleme Teknikleri
 • Banu Karaalioğlu
 • Ayşe Aralaşmak
Trd Sem 2020; 8: 230-242 DOI: 10.5152/trs.2020.900
Perfüzyon MR Görüntüleme
 • Soheil Sabet
 • Nagihan İnan Gürcan
Trd Sem 2020; 8: 243-260 DOI: 10.5152/trs.2020.897
Temel ve İleri Difüzyon Ağırlıklı MRG Teknikleri
 • Nail Bulakbaşı
 • Derya Fidan
Trd Sem 2020; 8: 261-272 DOI: 10.5152/trs.2020.873
Manyetik Rezonans Spektroskopi
 • Merve Horoz Dönmez
 • Fazıl Gelal
Trd Sem 2020; 8: 273-284 DOI: 10.5152/trs.2020.890
PET/MR
 • İlhan Erden
Trd Sem 2020; 8: 285-293 DOI: 10.5152/trs.2020.898
MR Elastografi
 • Ayşe Erden
Trd Sem 2020; 8: 294-301 DOI: 10.5152/trs.2020.861
Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği
 • Cemile Ayşe Görmeli
Trd Sem 2020; 8: 302-314 DOI: 10.5152/trs.2020.905
MRG Artefaktları ve Çözüm Yöntemleri
 • Banu Topçu Çakır
Trd Sem 2020; 8: 315-337 DOI: 10.5152/trs.2020.862
Manyetik Rezonans Görüntülemede Donanım ve Güvenlik
 • Hülya Özdemir
 • Ahmet Muhteşem Ağıldere
Trd Sem 2020; 8: 338-350 DOI: 10.5152/trs.2020.921

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler