Cilt 8, Sayı 1

Nisan 2020
(1) Konuk Editörden, (10) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Konuk Editörden

İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • C. Çınar BAŞEKİM
Trd Sem 2020; 8: 0-0

Derleme

Bilgisayarlı Tomografide Yeni Görüntü İşleme Teknikleri
 • Yasin Sarıkaya
 • Mehmet Ruhi Onur
Trd Sem 2020; 8: 1-20 DOI: 10.5152/trs.2020.844
Abdominal İncelemelerde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Kaan Esen
 • F. Demir Apaydın
Trd Sem 2020; 8: 21-37 DOI: 10.5152/trs.2020.834
Toraks İncelemelerinde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Gamze Durhan
 • Meltem Gülsün Akpınar
Trd Sem 2020; 8: 38-53 DOI: 10.5152/trs.2020.840
Kardiyak İncelemede İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Elif Gözgeç
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2020; 8: 54-65 DOI: 10.5152/trs.2020.850
Nöroradyolojide İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Serdar Arslan
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2020; 8: 66-79 DOI: 10.5152/trs.2020.835
BT Anjiyografi Teknikleri ve Protokolleri
 • Serkan Arıbal
 • Hakan Önder
Trd Sem 2020; 8: 80-95 DOI: 10.5152/trs.2020.853
Çift Enerji BT Uygulamaları
 • İlkay Çamlıdağ
 • Murat Danacı
Trd Sem 2020; 8: 96-109 DOI: 10.5152/trs.2020.833
BT İncelemelerde Görüntü Kalitesi ve Artefaktlar
 • Gökçe Kaan Ataç
 • Tolga İnal
Trd Sem 2020; 8: 110-128 DOI: 10.5152/trs.2020.842
Bilgisayarlı Tomografide Radyasyon Doz Kontrolü ve Düşük Doz Çekim Teknikleri
 • C. Çınar Başekim
 • Atilla Arslanoğlu
Trd Sem 2020; 8: 129-147 DOI: 10.5152/trs.2020.838
PET/BT Uygulamaları
 • Recep Savaş
Trd Sem 2020; 8: 148-154 DOI: 10.5152/trs.2020.879

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler