Cilt 7, Sayı 2

Ağustos 2019
(1) Konuk Editörden, (13) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Konuk Editörden

Pankreas Hastalıklarında Görüntüleme
 • Mirace Yasemin Karadeniz Bilgili
Trd Sem 2019; 7: 0-0

Derleme

Pankreas Sonografisi
 • Gülgün Kavukçu
 • İlhan Hekimsoy
Trd Sem 2019; 7: 94-104 DOI: 10.5152/trs.2019.747
Pankreas ÇKBT Çekim Protokolleri
 • Tülin Yıldırım
Trd Sem 2019; 7: 105-110 DOI: 10.5152/trs.2019.817
Pankreas MR Görüntüleme Çekim Protokolleri
 • Hatice Öztürkmen Akay
 • Mirace Yasemin Karadeniz Bilgili
Trd Sem 2019; 7: 111-128 DOI: 10.5152/trs.2019.793
Pankreasın Konjenital Varyasyonları
 • Selma Uysal Ramadan
 • Özlem Güngör
Trd Sem 2019; 7: 129-142 DOI: 10.5152/trs.2019.759
Revize Atlanta Kriterleri Çerçevesinde Akut Pankreatit Hastalarında Görüntüleme
 • Ali Devrim Karaosmanoğlu
 • Deniz Akata
Trd Sem 2019; 7: 143-152 DOI: 10.5152/trs.2019.765
Kronik Pankreatit
 • Funda Barlık Obuz
Trd Sem 2019; 7: 153-171 DOI: 10.5152/trs.2019.794
Pankreas Duktal Adenokanserinde Evreleme, Raporlama
 • Ezgi Güler
 • Nevra Elmas
Trd Sem 2019; 7: 172-180 DOI: 10.5152/trs.2019.752
Nadir Pankreatik Tümörler
 • İlkay Çamlıdağ
 • Murat Danacı
Trd Sem 2019; 7: 181-196 DOI: 10.5152/trs.2019.770
Pankreasın Kistik Tümörleri
 • Ayşe Erden
 • Diğdem Kuru Öz
Trd Sem 2019; 7: 197-212 DOI: 10.5152/trs.2019.755
Pankreasın Diğer Nadir Patolojileri (Travma, Transplant, Depo Hastalıkları)
 • Sevtap Arslan
 • Mehmet Ruhi Onur
Trd Sem 2019; 7: 213-226 DOI: 10.5152/trs.2019.767
Cerrahi Sonrasında Pankreasın Görüntülenmesi
 • F. Demir Apaydın
 • Kaan Esen
Trd Sem 2019; 7: 227-243 DOI: 10.5152/trs.2019.750
Pankreasta Girişimsel Radyoloji
 • Aycan Uysal
 • Okan Akhan
Trd Sem 2019; 7: 244-260 DOI: 10.5152/trs.2019.785
Pankreas: Tanı ve Tedavide Endoskopik Yaklaşımlar
 • Dilek Oğuz
Trd Sem 2019; 7: 261-293 DOI: 10.5152/trs.2019.1447

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler