Cilt 6, Sayı 2

Ağustos 2018
(13) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Kardiyak MRG Teknikleri
 • Yahya Paksoy
 • Mesut Sivri
Trd Sem 2018; 6: 121-132 DOI: 10.5152/trs.2018.628
Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • Mehmet Öztürk
 • Mustafa Koplay
Trd Sem 2018; 6: 133-141 DOI: 10.5152/trs.2018.618
İleri Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemleri
 • Cemile Ayşe Görmeli
Trd Sem 2018; 6: 142-151 DOI: 10.5152/trs.2018.612
Miyokard Perfüzyonu ve İskemik Kalp Hastalıkları
 • Fadime Güven
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2018; 6: 152-169 DOI: 10.5152/trs.2018.638
Primer Kardiyomiyopatiler
 • Mehmet ERŞEN
 • Uğur BOZLAR
Trd Sem 2018; 6: 170-189 DOI: 10.5152/trs.2018.589.620
Sekonder Kardiyomyopatiler
 • Selen Bayraktaroğlu
 • Naim Ceylan
Trd Sem 2018; 6: 190-199 DOI: 10.5152/trs.2018.613
Kapak Hastalıkları
 • Hasan Yiğit
Trd Sem 2018; 6: 200-217 DOI: 10.5152/trs.2018.615
Perikard Hastalıkları
 • Selçuk Akkaya
 • Tuncay Hazırolan
Trd Sem 2018; 6: 218-232 DOI: 10.5152/trs.2018.604
Pediyatrik Konjenital Hastalıkları
 • Serkan Arıbal
 • Hakan Önder
Trd Sem 2018; 6: 233-248 DOI: 10.5152/trs.2018.657
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıklarında Kardiyak MRG
 • Özlem Barutçu Saygılı
Trd Sem 2018; 6: 249-265 DOI: 10.5152/trs.2018.625
Kardiyak Kitlelerde Kardiyak MRG Bulguları
 • Hatice Özge Çiftçi
 • Memduh DURSUN
Trd Sem 2018; 6: 266-289 DOI: 10.5152/trs.2018.663
Kardiyak Enfeksiyonlar; Miyokardit ve Enfektif Endokardit
 • Ali Aslan Demir
 • Yıldıray Savaş
Trd Sem 2018; 6: 290-299 DOI: 10.5152/trs.2018.667
Pulmoner Hipertansiyonun Tanısı ve Takibinde Kardiyak MR’nin Yeri
 • Burcu Alparslan
 • Ali Kemal Sivrioğlu
Trd Sem 2018; 6: 300-311 DOI: 10.5152/trs.2018.636

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler