Cilt 6, Sayı 1

Nisan 2018
(9) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Nörovasküler Patolojilerde Temel Embolizasyon Yöntemleri ve Malzemeler
 • Suat Eren
Trd Sem 2018; 6: 1-10 DOI: 10.5152/trs.2018.582
Nöroendovasküler Girişimsel Tedavilerde Anti-trombotik İlaç Kullanımı
 • İsmail Oran
 • Celal Çınar
Trd Sem 2018; 6: 11-26 DOI: 10.5152/trs.2018.574
Kanamamış İntrakranial Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi
 • Ercüment Çiftçi
 • Özgür Çakır
Trd Sem 2018; 6: 27-44 DOI: 10.5152/trs.2018.578
Kanamış İntrakranial Anevrizmaların ve Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Güncel Medikal ve Endovasküler Tedavisi
 • Hasan Dinç
Trd Sem 2018; 6: 45-58 DOI: 10.5152/trs.2018.58
Pial AVM’lerde Endovasküler Tedavi
 • Ruslan Asadov
 • Feyyaz Baltacıoğlu
Trd Sem 2018; 6: 59-73 DOI: 10.5152/trs.2018.589
Dural Arteriovenöz Fistüllerde Endovasküler Tedavi
 • Sebahat Nacar Doğan
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2018; 6: 74-85 DOI: 10.5152/trs.2018.565
Pediatrik Konjenital Vasküler Malformasyonlarda Endovasküler Tedavi
 • Celal Çınar
 • İsmail Oran
Trd Sem 2018; 6: 86-97 DOI: 10.5152/trs.2018.586
Baş-Boyun Tümörlerinde Pre-operatif Embolizasyon
 • Süleyman Men
Trd Sem 2018; 6: 98-108 DOI: 10.5152/trs.2018.600
Nörovasküler Patolojilerde Teşhis ve İşlem Öncesi Görüntüleme
 • Recep Sade
 • Akın Levent
Trd Sem 2018; 6: 109-120 DOI: 10.5152/trs.2018.584

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler