Cilt 4, Sayı 1

Nisan 2016
(10) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

İntrakranial Vasküler Tümörler: Malformasyonlar ile Ayırıcı Tanısı ve Operasyon Öncesi Hazırlık
 • Osman Kızılkılıç
 • Emel Üre
Trd Sem 2016; 4: 1-19 DOI: 10.5152/trs.2016.330
Beyin Gliomlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Merve Yazol
 • Ali Yusuf Öner
Trd Sem 2016; 4: 20-36 DOI: 10.5152/trs.2016.332
Gliom Dışı İntra-Aksiyal Beyin Tümörleri
 • Nail Bulakbaşı
 • Murat Kocaoğlu
Trd Sem 2016; 4: 37-58 DOI: 10.5152/trs.2016.340
İntrakraniyal Tümörlerde Moleküler Görüntüleme
 • Bilge Volkan Salancı
Trd Sem 2016; 4: 59-71 DOI: 10.5152/trs.2016.341
İntrakranial Tümörlerin Pre- ve İntra-operatif Görüntülemesi
 • Alp Dinçer
Trd Sem 2016; 4: 72-81 DOI: 10.5152/trs.2016.343
Ekstraaksiyel Beyin Tümörleri
 • Banu Topçu Çakır
 • Mehmet Tekşam
Trd Sem 2016; 4: 82-120 DOI: 10.5152/trs.2016.346
İntrakranyal Olgu Sunumları
 • Elif Bulut
 • Ayça Akgöz
Trd Sem 2016; 4: 121-133 DOI: 10.5152/trs.2016.350
Kafa Kaidesi Tümörleri
 • Ayça Akgöz
 • Burçe Özgen
Trd Sem 2016; 4: 134-148 DOI: 10.5152/trs.2016.353
İntrakraniyal Tümörlerin Tedaviye Yanıtının Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
 • Rahşan Göçmen
 • Kader Karlı Oğuz
Trd Sem 2016; 4: 149-160 DOI: 10.5152/trs.2016.355
İntrakraniyal Yer Kaplayan Lezyonların Radyolojik Ayırıcı Tanısı
 • Mehmet Cem Çallı
 • Cenk Eraslan
Trd Sem 2016; 4: 161-177 DOI: 10.5152/trs.2016.362

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler