Cilt 3, Sayı 2

Ağustos 2015
(18) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi
 • Yunus Oktay Atalay
 • Mehmet Halil Öztürk
Trd Sem 2015; 3: 149-158 DOI: 10.5152/trs.2015.186
Perkütan Biyopsi: İğne Seçimi ve Görüntüleme Kılavuzları
 • İhsan Nuri Akpınar
 • Taha Yusuf Kuzan
Trd Sem 2015; 3: 159-168 DOI: 10.5152/trs.2015.215
Yumuşak Doku Biyopsileri
 • Ahmet Baş
 • Fatih Gülşen
Trd Sem 2015; 3: 169-181 DOI: 10.5152/trs.2015.201
Perkütan Transtorasik Akciğer ve Kemik Biyopsileri
 • Fatih Düzgün
 • Serdar Tarhan
Trd Sem 2015; 3: 182-191 DOI: 10.5152/trs.2015.172
Perkütan Drenajlar: Kateter Seçimi ve Görüntüleme Kılavuzları
 • Orhan Özbek
Trd Sem 2015; 3: 192-198 DOI: 10.5152/trs.2015.274
Abdominal Abse, Sıvı, Kist Drenajları
 • Devrim Akıncı
 • Türkmen Çiftçi
Trd Sem 2015; 3: 199-206 DOI: 10.5152/trs.2015.257
Torakal Sıvı ve Abse Drenajları
 • Mehmet Ercüment Ünlü
 • Erdem Yılmaz
Trd Sem 2015; 3: 207-215 DOI: 10.5152/trs.2015.200
Perkütan Bilier Sistem Drenajları
 • Cüneyt Aytekin
Trd Sem 2015; 3: 216-226 DOI: 10.5152/trs.2015.170
Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisi
 • Suat Eren
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2015; 3: 227-236 DOI: 10.5152/trs.2015.221
Üriner Sistem Drenajları
 • Halil Bozkaya
 • İsmail Oran
Trd Sem 2015; 3: 237-246 DOI: 10.5152/trs.2015.244
Temel Angiyografi: Arter Girim Yolları ve Malzeme Tanıtımı
 • Ertuğrul Mavili
 • Serkan Şenol
Trd Sem 2015; 3: 247-254 DOI: 10.5152/trs.2015.203
Temel Anjioplasti: Balon/Stentler ve Özellikleri
 • Celal Çınar
 • İsmail Oran
Trd Sem 2015; 3: 255-262 DOI: 10.5152/trs.2015.178
Anjioplasti/Stentleme: Etki Mekanizması ve Temel Uygulamalar
 • Cüneyt Erdoğan
 • Ahmet Kaya
Trd Sem 2015; 3: 263-276 DOI: 10.5152/trs.2015.254
Periferik Arteriyel ve Venöz Trombozların Tedavisinde Girişimsel Radyoloji
 • Halil Bozkaya
 • Ali Koçyiğit
Trd Sem 2015; 3: 277-286 DOI: 10.5152/trs.2015.276
Temel Embolizasyon: Yöntem ve Malzeme Seçimi
 • Akif Şirikçi
 • Selim Kervancıoğlu
Trd Sem 2015; 3: 287-297 DOI: 10.5152/trs.2015.207
Geçici /Kalıcı Venöz Kateterler ve Port Yerleştirme
 • Ramazan Kutlu
Trd Sem 2015; 3: 298-315 DOI: 10.5152/trs.2015.224
Alt Ekstremite Varis Tedavisi
 • Barbaros E. Çil
Trd Sem 2015; 3: 316-327 DOI: 10.5152/trs.2015.189
Vena Kava Filtre Yerleştirme
 • Bülent Karaman
 • Alptuğ Özen
Trd Sem 2015; 3: 328-335 DOI: 10.5152/trs.2015.169

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler