Cilt 3, Sayı 3

Aralık 2015
(12) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Karaciğerin ve Safra Yollarının Radyolojik Anatomisi
 • Muzaffer Başak
 • Deniz Akan
Trd Sem 2015; 3: 336-348 DOI: 10.5152/trs.2015.314
Diffüz Karaciğer Hastalıkları
 • Bengi Gürses
 • Mustafa Seçil
Trd Sem 2015; 3: 349-365 DOI: 10.5152/trs.2015.286
Enfeksiyöz Karaciğer Hastalıkları
 • Murat Danacı
 • İlkay Çamlıdağ
Trd Sem 2015; 3: 366-379 DOI: 10.5152/trs.2015.308
Karaciğerin Benign Tümörleri
 • Nevra Elmas
 • Mustafa Harman
Trd Sem 2015; 3: 380-393 DOI: 10.5152/trs.2015.304
Karaciğerin Vasküler Hastalıkları
 • Nevra Elmas
 • Mustafa Harman
Trd Sem 2015; 3: 394-405 DOI: 10.5152/trs.2015.324
Karaciğerin Mezenkimal Tümörleri
 • Mustafa Harman
 • Nevra Elmas
Trd Sem 2015; 3: 406-422 DOI: 10.5152/trs.2015.297
Karaciğerin HCC Dışındaki Malign Tümörleri
 • Nagihan İnan Gürcan
Trd Sem 2015; 3: 423-436 DOI: 10.5152/trs.2015.278
Hepatosellüler Karsinomda Radyolojik Tanı ve Evreleme
 • Funda Obuz
Trd Sem 2015; 3: 437-460 DOI: 10.5152/trs.2015.327
Pediatrik Karaciğer Tümörleri
 • Handan Güleryüz
Trd Sem 2015; 3: 461-471 DOI: 10.5152/trs.2015.283
Hepatobiliyer İleri Görüntüleme
 • Recep Sade
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2015; 3: 472-482 DOI: 10.5152/trs.2015.298
Safra Kesesi Hastalıkları
 • Alper Özel
 • Şükrü Mehmet Ertürk
Trd Sem 2015; 3: 483-494 DOI: 10.5152/trs.2015.329
Erişkinlerde Biliyer Darlıkların Tanısında MR Görüntüleme ve MR Kolanjiopankreatografinin Rolü
 • Filiz Çelebi
 • Numan Cem Balcı
Trd Sem 2015; 3: 495-509 DOI: 10.5152/trs.2015.302

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler