Cilt 1, Sayı 1

Kasım 2013
(15) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Miyokardiyal Perfüzyon ve Geç Kontrastlanma
 • Adem Kırış
 • Serkan Arıbal
Trd Sem 2013; 1: 0-142 DOI: 10.5152/trs.2013.013
Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi’de Güncel Gelişmeler
 • Muşturay Karçaaltıncaba
Trd Sem 2013; 1: 1-6 DOI: 10.5152/trs.2013.001
Teknik, Protokoller, Araçlar
 • Ümmügülsüm Bayraktutan
 • Akın Levent
Trd Sem 2013; 1: 7-15 DOI: 10.5152/trs.2013.002
Kardiyak Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografide (MDBT) Radyasyon Dozu
 • Mustafa Erdem Sağsöz
 • Fatih Alper
Trd Sem 2013; 1: 16-25 DOI: 10.5152/trs.2013.003
Koroner Kalsiyum Skorlama
 • Elif Ergun
Trd Sem 2013; 1: 26-35 DOI: 10.5152/trs.2013.005
Normal Koroner Anatomi ve Varyasyonlar
 • Ersin Öztürk
 • Ali Kemal Sivrioğlu
Trd Sem 2013; 1: 36-56 DOI: 10.5152/trs.2013.006
Koroner Arter Hastalığı
 • Mustafa Koplay
 • Cengiz Erol
Trd Sem 2013; 1: 57-69 DOI: 10.5152/trs.2013.007
Koroner Arter Stentlerinin Değerlendirilmesi
 • Dilek Öncel
 • Güray Öncel
Trd Sem 2013; 1: 70-82 DOI: 10.5152/trs.2013.008
Koroner Baypas Greftlerin Değerlendirilmesi
 • Memduh Dursun
 • Şükrü Şanlı
Trd Sem 2013; 1: 83-92 DOI: 10.5152/trs.2013.009
Kardiyak Morfoloji ve Fonksiyonların Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi
 • Uğur Bozlar
 • Sebahattin Sarı
Trd Sem 2013; 1: 93-106 DOI: 10.5152/trs.2013.010
Kalp Kapaklarının Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi
 • Gonca Eldem
 • Tuncay Hazırolan
Trd Sem 2013; 1: 107-120 DOI: 10.5152/trs.2013.011
Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Radyofrekans Ablasyon Tedavisi Öncesi Pulmoner Venlerin ve Sol Atriyumun Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Hayri Oğul
 • Suat Eren
Trd Sem 2013; 1: 121-130 DOI: 10.5152/trs.2013.012
Akut Göğüs Ağrısında Üçlü Dışlama Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi
 • Erhan Akpınar
 • Mustafa Hızal
Trd Sem 2013; 1: 143-152 DOI: 10.5152/trs.2013.014
Koroner Venöz Anatominin Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi
 • Berhan Genç
 • Erkan Yılmaz
Trd Sem 2013; 1: 153-164 DOI: 10.5152/trs.2013.015
Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT)’de Buluşlar: Kesit Mücadelesi, Dual Enerji, Miyokardiyal Perfüzyon Spesifik Kontrast Maddeler
 • Mecit Kantarcı
 • Aylin Okur
Trd Sem 2013; 1: 165-174 DOI: 10.5152/trs.2013.016

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler