En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Diz Eklemi: Menisküs ve Bağlar
 • Hatice Tuba Sanal
Trd Sem 2016; 4: 439-452 DOI: 10.5152/trs.2016.418
Atomdan MR Sinyaline Temel Fizik Prensipler, Görüntü Oluşumu ve Görüntü Ağırlığı
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2020; 8: 155-168 DOI: 10.5152/trs.2020.894
Normal Koroner Anatomi ve Varyasyonlar
 • Ersin Öztürk
 • Ali Kemal Sivrioğlu
Trd Sem 2013; 1: 36-56 DOI: 10.5152/trs.2013.006
Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler
 • Remide Arkun
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 1-15 DOI: 10.5152/trs.2014.001
Hipofiz Patolojileri ve Hipofiz Dışı Sellar Patolojiler
 • Gül Hatipoğlu
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Hipofiz Görüntüleme Teknikleri ve Anatomi
 • Uğur Toprak
Trd Sem 2022; 10: 160-168 DOI: 10.5152/trs.2022.221259
İskemik İnmede Etiyoloji, Patofizyoloji ve Klinik Değerlendirme
 • Tuğba Özel
Trd Sem 2021; 9: 189-203 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-20-25
BT ve MR Enterografi/Enteroklizis: Hasta hazırlığı, Teknik, Sekanslar ve Protokoller
 • İlkay Çamlıdağ
Trd Sem 2022; 10: 275-285 DOI: 10.5152/trs.2022.221966
BT İncelemelerde Görüntü Kalitesi ve Artefaktlar
 • Gökçe Kaan Ataç
 • Tolga İnal
Trd Sem 2020; 8: 110-128 DOI: 10.5152/trs.2020.842
Ayak Bileği: Bağ ve Tendonlar
 • Can Çevikol
Trd Sem 2016; 4: 490-504 DOI: 10.5152/trs.2017.429
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Perianal Fistüller; Görüntüleme Yöntemleri, Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
 • Murat Danacı
Trd Sem 2022; 10: 0-0
Prostat Görüntüleme
 • Hakan Gençhellaç
 • Erdem Yılmaz
Trd Sem 2015; 3: 138-148 DOI: 10.5152/trs.2015.267
Obstetrik Doppler Ultrasonografi
 • Ali İpek
 • Aydın Kurt
Trd Sem 2017; 5: 313-320 DOI: 10.5152/trs.2017.493
Abdominal İncelemelerde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Kaan Esen
 • F. Demir Apaydın
Trd Sem 2020; 8: 21-37 DOI: 10.5152/trs.2020.834
Acil Radyolojide Görüntüleme Protokolleri
 • Sinan Balcı
 • Mehmet Ruhi Onur
Trd Sem 2016; 4: 178-197 DOI: 10.5152/trs.2016.401
Manyetik Rezonans Görüntüleme ve MR Anjiyografi Teknikleri
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2021; 9: 227-241 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-23-30
Jinekolojik Aciller
 • Mehmet Ruhi Onur
 • Deniz Akata
Trd Sem 2015; 3: 47-58 DOI: 10.5152/trs.2015.204
Perianal Fistül Tanı ve Evrelemesinde MR Görüntüleme
 • Funda Barlık
Trd Sem 2022; 10: 353-363 DOI: 10.5152/trs.2022.223079
BT Anjiyografi Teknikleri ve Protokolleri
 • Serkan Arıbal
 • Hakan Önder
Trd Sem 2020; 8: 80-95 DOI: 10.5152/trs.2020.853
Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme Endikasyonları ve Yorumu Zor Olan Bulgular
 • Pınar Balcı
Trd Sem 2014; 2: 252-267 DOI: 10.5152/trs.2014.021
Dirsek ve El Bileği MRG: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi
 • Can Çevikol
Trd Sem 2014; 2: 16-29 DOI: 10.5152/trs.2014.002
Transfontanel US ve Hipoksik İskemik Ensefalopati
 • Fatma Ceren Sarıoğlu
 • Yeliz Pekçevik
Trd Sem 2021; 9: 421-430 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-32-45
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı’nda Klinik, Tanı, Seyir, Tedavi ve Görüntülemeden Beklentiler
 • Beytullah Yıldırım
Trd Sem 2022; 10: 254-264 DOI: 10.5152/trs.2022.223383
İskemik İnmede BT ve MR Perfüzyon Teknikleri
 • Ekim Gümeler
 • Şafak Parlak
Trd Sem 2021; 9: 242-257 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-21-26
Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisi
 • Suat Eren
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2015; 3: 227-236 DOI: 10.5152/trs.2015.221
Hipofiz Adenomlarının Görüntülenmesi
 • Gül Hatipoğlu
Trd Sem 2022; 10: 183-197 DOI: 10.5152/trs.2022.221865
Perianal Fistüllerde MR Görüntüleme
 • Senem Şentürk
 • Murat Acar
Trd Sem 2015; 3: 127-137 DOI: 10.5152/trs.2015.261
El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri
 • Ayşin Pourbagher
Trd Sem 2014; 2: 90-102 DOI: 10.5152/trs.2014.008
Serebrovasküler Olay
 • Recep Sade
 • Hayri Oğul
Trd Sem 2016; 4: 198-210 DOI: 10.5152/trs.2016.413
Karaciğerin ve Safra Yollarının Radyolojik Anatomisi
 • Muzaffer Başak
 • Deniz Akan
Trd Sem 2015; 3: 336-348 DOI: 10.5152/trs.2015.314
İskemik İnmede BT ve BT Anjiyografi
 • Yeliz Pekçevik
 • Gülgün Yılmaz Ovalı
Trd Sem 2021; 9: 218-226 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-22-28
Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği
 • Hasan Yiğit
Trd Sem 2020; 8: 0-0
Perfüzyon MR Görüntüleme
 • Soheil Sabet
 • Nagihan İnan Gürcan
Trd Sem 2020; 8: 243-260 DOI: 10.5152/trs.2020.897
Kardiyak İncelemede İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Elif Gözgeç
 • Mecit Kantarcı
Trd Sem 2020; 8: 54-65 DOI: 10.5152/trs.2020.850
Omuz İnstabilitesi
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 44-52 DOI: 10.5152/trs.2014.004
Teknik, Protokoller, Araçlar
 • Ümmügülsüm Bayraktutan
 • Akın Levent
Trd Sem 2013; 1: 7-15 DOI: 10.5152/trs.2013.002
Perianal Fistüllerde Tanı, Cerrahi Sınıflama ve Tedavi
 • İsmail Alper Tarım
Trd Sem 2022; 10: 364-372 DOI: 10.5152/trs.2022.222674
Koroner Arter Hastalığı
 • Mustafa Koplay
 • Cengiz Erol
Trd Sem 2013; 1: 57-69 DOI: 10.5152/trs.2013.007
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında MR Enterografi/Enteroklizis
 • Selma Uysal Ramadan
Trd Sem 2022; 10: 302-317 DOI: 10.5152/trs.2022.222573
Dijital Meme Tomosentezi ve Kontrastlı Mamografi
 • Füsun Taşkın
Trd Sem 2014; 2: 182-191 DOI: 10.5152/trs.2014.015
Karaciğer Elastografisi
 • Süha Süreyya Özbek
Trd Sem 2019; 7: 13-24 DOI: 10.5152/trs.2019.714
Akut Abdomen
 • Mustafa Hızal
 • Erhan Akpınar
Trd Sem 2016; 4: 286-298 DOI: 10.5152/trs.2016.385
Pelvik Taban Görüntülemede Dinamik MRG
 • Halil Özer
 • Ali Yusuf Öner
Trd Sem 2015; 3: 12-24 DOI: 10.5152/trs.2015.163
Karaciğerin HCC Dışındaki Malign Tümörleri
 • Nagihan İnan Gürcan
Trd Sem 2015; 3: 423-436 DOI: 10.5152/trs.2015.278
Toraks İncelemelerinde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Gamze Durhan
 • Meltem Gülsün Akpınar
Trd Sem 2020; 8: 38-53 DOI: 10.5152/trs.2020.840
Revize Atlanta Kriterleri Çerçevesinde Akut Pankreatit Hastalarında Görüntüleme
 • Ali Devrim Karaosmanoğlu
 • Deniz Akata
Trd Sem 2019; 7: 143-152 DOI: 10.5152/trs.2019.765
Konjenital Beyin Malformasyonları
 • Şeyda Ülkü Varol
 • Betül Emine Derinkuyu
Trd Sem 2021; 9: 431-448 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-36-47
Kardiyak MRG Teknikleri
 • Yahya Paksoy
 • Mesut Sivri
Trd Sem 2018; 6: 121-132 DOI: 10.5152/trs.2018.628
Hepatik Ensefalopati
 • Mehmet Fatih Erbay
Trd Sem 2023; 11: 1-6 DOI: 10.4274/trs.2023.223686
Temel ve İleri Difüzyon Ağırlıklı MRG Teknikleri
 • Nail Bulakbaşı
 • Derya Fidan
Trd Sem 2020; 8: 261-272 DOI: 10.5152/trs.2020.873

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler