Derleme

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler
 • Remide Arkun
 • F. Bilge Ergen
Trd Sem 2014; 2: 1-15 DOI: 10.5152/trs.2014.001
Pelvik Taban Görüntülemede Dinamik MRG
 • Halil Özer
 • Ali Yusuf Öner
Trd Sem 2015; 3: 12-24 DOI: 10.5152/trs.2015.163
Dirsek ve El Bileği MRG: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi
 • Can Çevikol
Trd Sem 2014; 2: 16-29 DOI: 10.5152/trs.2014.002
Kardiyak MRG Teknikleri
 • Yahya Paksoy
 • Mesut Sivri
Trd Sem 2018; 6: 121-132 DOI: 10.5152/trs.2018.628
MRG’de Kontrast Artırma Yöntemleri ve MR Kontrast Maddeler
 • Ebru Düşünceli Atman
Trd Sem 2020; 8: 185-199 DOI: 10.5152/trs.2020.909
MRG’de Akım Etkileri, Akıma Dayalı Görüntüleme ve MR Anjiyografi
 • Hasan Yiğit
Trd Sem 2020; 8: 214-229 DOI: 10.5152/trs.2020.869
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıklarında Kardiyak MRG
 • Özlem Barutçu Saygılı
Trd Sem 2018; 6: 249-265 DOI: 10.5152/trs.2018.625
Temel ve İleri Difüzyon Ağırlıklı MRG Teknikleri
 • Nail Bulakbaşı
 • Derya Fidan
Trd Sem 2020; 8: 261-272 DOI: 10.5152/trs.2020.873
Kardiyak Kitlelerde Kardiyak MRG Bulguları
 • Hatice Özge Çiftçi
 • Memduh DURSUN
Trd Sem 2018; 6: 266-289 DOI: 10.5152/trs.2018.663
MRG Artefaktları ve Çözüm Yöntemleri
 • Banu Topçu Çakır
Trd Sem 2020; 8: 315-337 DOI: 10.5152/trs.2020.862
Crohn Hastalığında İnflamatuvar Aktivite Değerlendirmesi: USG, BT ve MRG
 • Ezgi Güler
Trd Sem 2022; 10: 318-325 DOI: 10.5152/trs.2022.222471
1,5 Tesla ile Prostat MRG
 • Ahmet Baki Yağcı
Trd Sem 2017; 5: 383-392 DOI: 10.5152/trs.2017.527
3T ile Prostat MRG
 • Ezgi Güler
 • Mustafa Harman
Trd Sem 2017; 5: 393-401 DOI: 10.5152/trs.2017.528
Prostat Kanseri Tanı ve Yönetiminde Dinamik Kontrastlı MRG
 • Aycan Uysal
 • Mustafa Özmen
Trd Sem 2017; 5: 402-411 DOI: 10.5152/trs.2017.561

Davetli Derleme

Hepatik Ensefalopati
 • Mehmet Fatih Erbay
Trd Sem 2023; 11: 1-6 DOI: 10.4274/trs.2023.223686
Bilirubin Ensefalopati
 • Mehmet Fatih Erbay
 • Tuna Şahin
Trd Sem 2023; 11: 12-16 DOI: 10.4274/trs.2023.223888
Karbon Monoksit Zehirlenmesi
 • Hacı Taner Bulut
 • Duygu İmre Yetkin
Trd Sem 2023; 11: 73-80 DOI: 10.4274/trs.2023.224492
Spondilodiskit ve Septik Sakroiliit
 • Merve Yazol
 • Nil Tokgöz
Trd Sem 2023; 11: 139-150 DOI: 10.4274/trs.2023.222068
Protez Çevresi Enfeksiyonlar
 • Adalet Elçin Yıldız
 • Üstün Aydıngöz
Trd Sem 2023; 11: 180-187 DOI: 10.4274/trs.2023.232100
MRG’de Kitle Dışı Bulgular ve Ayırıcı Tanı
 • Pınar Balcı
Trd Sem 2023; 11: 312-325 DOI: 10.4274/trs.2023.2317120

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler