Davetli Derleme

Yumuşak Doku Enfeksiyon ve Enfestasyonları
 • Nurdan Çay
 • Şükrü Cem Hatipoğlu
Trd Sem 2023; 11: 121-130 DOI: 10.4274/trs.2023.223989
Kas-iskelet Sisteminde Tüberküloz Enfeksiyonu
 • Berna Dirim Mete
Trd Sem 2023; 11: 131-138 DOI: 10.4274/trs.2023.211099
Osteomiyelit ve Görüntüleme
 • Hatice Tuba Sanal
 • Lachin Ramazanlı
Trd Sem 2023; 11: 161-169 DOI: 10.4274/trs.2023.222372
Protez Çevresi Enfeksiyonlar
 • Adalet Elçin Yıldız
 • Üstün Aydıngöz
Trd Sem 2023; 11: 180-187 DOI: 10.4274/trs.2023.232100

Derleme

Kemik Tümörü Taklitçileri (Travma, Enfeksiyon ve Enflamasyon, Reaktif, Metabolik)
 • Zehra Akkaya
 • Gülden Şahin
Trd Sem 2021; 9: 164-178 DOI: 10.5152/trs.2021.21-3-6
Kardiyak Enfeksiyonlar; Miyokardit ve Enfektif Endokardit
 • Ali Aslan Demir
 • Yıldıray Savaş
Trd Sem 2018; 6: 290-299 DOI: 10.5152/trs.2018.667

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler